Maalämpökaivon poraus

Poraamme normaalisyvyisiä ja yli 400 metriä syviä maalämpökaivoja. Pienellä poravaunulla pääsemme niin pieniin kuin suuriin kohteisiin. Sen lisäksi, että tuomme energian maan uumenista kaivoonne, saatte kauttamme kaikki maalämmön asentamiseen tarvittavat palvelut ja tuotteet.

Toimitamme vain laadukkaasti tehtyjä lämpökaivoja asiakkaillemme. Käytämme tarvittaessa turbokollektoreita. Maahan porattavat terässuojaputket täyttävät lujuusvaatimukset ja niissä on viisi millimetriä paksu seinämä. Tiivistämme lämpökaivon kallioon poraamalla ja tarpeen mukaan betonoimalla. Vaakaputket eristetään eristeellä sekä tiivistemansetilla. Läpiviennit tehdään timanttiporauksella. Porauksesta syntyvän kivituhkan kuljetamme tiiviiden konttien sisällä jatkokäsittelyyn.

Mitä on maalämpö?

Maalämpö on maaperään ja veteen sitoutunutta, puhdasta energiaa, mikä on peräisin auringosta ja syvältä maan sisältä. Energia saadaan käyttöön poraamalla maalämpökaivo ja asentamalla siihen keruuputkisto. Keruupiiriä pitkin lämpöpumppu tuo maan sisäisen energian hyödynnettäväksi.

Miten maalämpökaivon poraus tapahtuu?

  1. Keruukontin saapuminen: Ensimmäisenä porauspaikalle toimitetaan hyvissä ajoin sovittuna päivänä keruukontti ennen muun kaluston saapumista. Kontti tarvitsee noin 4-5 neliön alueen korkeintaan 30 metrin päästä porauspaikalta.
  2. Porauskaluston sijoittaminen: Porauskalustoa kuljetetaan kuorma-autolla ja se sijoitetaan tulevan maalämpökaivon välittömään läheisyyteen. Varsinainen porauskalusto vie noin 2 metriä leveän ja 3-6 metriä pitkän tilan. Kuorma-auto ja sen lavalla olevat muut porauksessa käytettävät laitteet tulee saada noin 50 metrin päähän porauspaikasta.
  3. Poraustyö: Normaalisti kaivo porataan yhdessä työpäivässä.. Porausjäte lasketaan asiakkaan osoittamaan paikkaan tai puhalletaan keruukonttiin poisvietäväksi.
  4. Lämmönkeruuputkiston asennus: Lämmönkeruuputkisto asennetaan mahdollisimman pian porauksen jälkeen. Putkituksen ajankohta sovitaan etukäteen asiakkaan kanssa.
  5. Läpiviennit ja vaakaputkiston asennus: Läpiviennit kohteeseen porataan siihen soveltuvalla pienemmällä käsiporauskalustolla. Läpivientien paikat on hyvä olla katsottuna ennalta. Läpivienteihin liitettävä eristettävä vaakaputkisto kaivetaan maahan noin 50 senttimetrin syvyyteen.
  6. Dokumentit ja jatko-ohjeistus: Asiakas saa porauksesta porausraportin, mikä toimitetaan porauksen valmistuttua. Lisäksi tarjoamme mielellämme jatko-ohjeistusta.

Maalämpökaivon poraus leikkauskuvassa. Porauksen hinta riippuu paljon maakerroksen paksuudesta ennen peruskalliota.

Usein kysyttyä lämpökaivon porauksesta

Kuinka paljon kaivon poraaminen maksaa?
Porakaivon hinta lasketaan aina kohteen mukaan. Hintaan vaikuttavat kohteen koko, maaperä, haastavuus, sijainti, putkien pituus jne. Suuntaa antava hinta-arvio yhdelle kaivolle putkitettuna on noin 3000-6000 euroa.

Pyydä tarjous lämpökaivon porauksesta

Tarvitaanko porakaivolle aina lupa? Mistä se haetaan?
Lämmitysjärjestelmää muutettaessa tarvitaan toimenpidelupa ja se haetaan kunnan rakennusvalvonnasta. Toimenpidelupa ei koske uudisrakentamista, sillä uuden rakennuksen lämmitysjärjestelmä ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. Luvan myöntämisen esteenä voi olla esimerkiksi se, että porauspaikka sijaitsee merkittävällä pohjavesialueelle tai liian lähelle toista lämpökaivoa tai porakaivoa.

Kuinka valmistautua poraukseen?
Ennen porausta tulee hankkia porauslupa. Lupa-asioiden järjestyttyä ja porauksen tilaamisen jälkeen merkitään lämpökaivon paikka ja suunnitellaan keruukontin tai porausjätteen sekä porauksessa pölyn sidontaan käytettävän veden sijoituspaikat. Maanalaisista kaapeleista ja rakenteista tehdään selvitys poraajalle, sillä niiden näyttäminen on tilaajan vastuulla. Naapureita on hyvä tiedottaa mahdollisista porauksesta aiheutuvista meteli- ja liikennehäiriöistä.

Kysyttävää lämpökaivon porauksesta? Ota heti yhteyttä!